Les

Les 8 – Met je pup naar de hondenschool

Les Samenvatting

  • Puppycursussen zijn niet altijd geschikt voor puppy’s. Dit is afhankelijk van de leerervaringen die jouw pup opdoet tijdens de cursus.
  • Er bestaan grofweg 4 soorten hondenscholen:
  • 1. De traditionele hondenschool, werkt vanuit verouderde visies en met correcties. Vaak ook met slipkettingen en jacht-/trainingslijntjes. De pup wordt hier niet opgezet voor succes.
  • 2. Leren is niet leuk. De groepen zijn vaak 10 tot 12 honden groot en er wordt alleen aandacht besteed aan gehoorzaamheidoefeningen zoals zit, af, blijf, volg
  • 3. De balans-hondenscholen werken zowel met correcties als beloningen. De groepen zijn vaak rond de 6 honden groot. Ook op deze hondenscholen wordt er de focus gelegd op het aanleren van oefeningen zoals zit, af, blijf etc.
  • Wel besteden ze al meer aandacht aan lichaamstaal en stress. Toch raden we deze groep hondenscholen ook niet aan. Dit komt omdat ze toch werken met correcties. Bij ongewenst gedrag wordt er niet gekeken naar de oorzaak van het gedrag, maar naar de oplossing. En dit kan met correcties of met beloningen bereikt worden. 
  • 4. De welzijnsgerichte hondenscholen werken uitsluitend positief en met beloningen. De groepen zijn maximaal 4 honden groot en nog vaker zelfs zijn de lessen individueel. Er is aandacht voor lichaamstaal en natuurlijk gedrag van de hond. Er worden geen oefeningen zoals zit en af aangeleerd, maar er wordt meer gefocust op lifeskills en socialisatie.
  • (Fysieke) correcties zijn hier uit den boze want dat is schadelijk voor de emotionele veiligheid en de vertrouwensband. Ook kan een fysieke correctie veel schade brengen aan een groeiend puppylijfje.
  • Moet je een hondenschool kiezen? Wees enorm kritisch en volg je onderbuikgevoel. Vraag naar methodes, bijscholing, groepsgrootte.