Les

Les 5 – Socialiseren met andere dieren

Les Samenvatting

  • Het is per gezin en leefsituatie verschillend met welke dieren jouw pup zoal te maken gaat krijgen.
  • De dieren waar je pup mee in huis woont zijn inmiddels bekend voor hem.
  • Maar er zijn buiten nog heel veel andere dieren die je pup gaat zien. Die dieren laten zich niet controleren en komen nu eenmaal op jullie pad.
  • In Nederland zal je altijd wel vogels en watervogels tegenkomen, en ook katten. En dan zijn er ook nog weides met koeien, schapen en paarden.
  • De momenten dat je pup die dieren buiten tegenkomt kun je benutten als nuttige leermomenten, oftewel socialisatie.
  • Ons leerdoel is dat je pup leert dat die dieren niet spannend zijn en hem niets doen, en dat je pup ook leert om die dieren met rust te laten.
  • Najaaggedrag is snel getriggerd. Zeker als een dier wegrent of wegvliegt. Dit is nu eenmaal niet te voorkomen.
  • We kunnen wel een kalme reactie en leerervaring stimuleren. In de les hierboven leg ik uit hoe je dit kunt doen.