Les

Les 5 – Je puppy leren “loslaten” op verzoek

Les Samenvatting

  • Bij het "loslaten" hebben we te maken met een stukje hondenetiquette, honden hebben de regel “wat je hebt mag je houden”.
  • Wanneer een hond iets in zijn bek heeft dan is het van hem volgens de honden omgangsregels. En een ander mag het niet zomaar afpakken, gebeurd dit wel dan is dat erg asociaal.
  • We willen geen dreigende of provocerende handelingen verrichten ten opzichte van onze puppy’s omdat dit jullie vertrouwensband enorm kan beschadigen.
  • Als je dingen af pakt van je pup veroorzaakt dit veel stress en dat kan resource guarding en het opeten van oneetbare spullen veroorzaken! 
  • Daarom is het belangrijk dat je pup leert om iets vrijwillig los te laten wanneer je erom vraagt. Bijvoorbeeld om een speeltje af te geven of een ander voorwerp wat je pup in zijn bek heeft.
  • Laat je pup in het dagelijks leven voldoende vrij om voorwerpen met zijn bek te onderzoeken, pups hebben de behoefte om voorwerpen op te pakken met hun bek. Dat is belangrijk en leerzaam en meestal laat je pup datgene vanzelf los als je er geen aandacht aan besteed.
  • Gebruik "loslaten" dus bewust en met mate!
  • De leerervaring die we je pup willen geven is dus dat iets loslaten op je verzoek niets naars betekent, dus dat ie niets waardevols verliest.
  • Om je pup te leren dat iets loslaten op jouw verzoek leuk is gaan we er in het begin altijd iets van hogere waarden tegenover zetten. Het is dus ruilen of kopen en niet afpakken.
  • In een later stadium als het "loslaten" goed is aangeleerd, kun je de voerbeloning afbouwen.