Les

Les 3 – Je puppy leren “hier-komen”

Deze les over Je pup leren "hier-komen" bestaat uit 2 delen.
In het eerste deel leer je waar je op moet letten bij het aanleren en in het 2e deel vind je de stapjes van het aanleren van de Hier-oefening in de praktijk.
Deel 1 Hier - Waar je op moet letten
Deel 2 Hier - Hier aanleren

Les Samenvatting

  • Hierkomen aanleren zitten veel valkuilen aan verbonden waardoor het hierkomen uiteindelijk niet meer zo goed gaat.
  • Zoals bijvoorbeeld boos worden, stoppen met belonen of altijd aanlijnen na het hierkomen
  • Oefen in een rustige setting!
  • Volg de stapjes van het aanleren in de praktijkvideo’s van deze les.